Lesindeling Brons

najaar 2021

 

woensdag 21:00-22:15 uur
donderdag 20:15-21:40 uur

 

Lesdata Brons

 

  Oktober November December Januari Februari
woensdag 20  27 xx 3 xx 17 24   x x xx xx xx x xx 19 26 2 9 16  
donderdag       4 xx 18 25   x x xx xx xx x xx 20 27 3 10 17 24

 

 

Attentie!

Aanpassing lestijden op donderdag!

De resterende 7 lessen worden ingehaald door gedurende de 6 geplande lesdata de lestijden met 10 min. te verlengen.
Lestijd Brons: van 20:15 tot 21:40 uur

 

 19 november 2021.

 Hallo allemaal,

 Dansen in de Theaterzaal.

 

We merken dat veel leerlingen, ondanks de gladde vloer, 

dansen in de theaterzaal toch wel erg prettig vinden.

Juist in deze tijd vindt men het aangenaam voldoende ruimte te hebben voor de verschillende dansfiguren en toch voldoende afstand te kunnen houden naar de medecursisten.

 

De komende periode zullen de danslessen indien mogelijk worden gegeven in de Theaterzaal.

Soms horen wij pas op de avond zelf of deze zaal beschikbaar is.

Advies:
Neem voortaan altijd schoenen met een "stroeve" zool mee naar de les.

 

Kosten
 

€ 100,00

Het cursusgeld kan op de volgende wijzen worden voldaan:

 

1. Voor de 1e les € 100,00 overmaken op: NL 33 INGB 0000 2392 10  t.n.v. P.M. de Vries, Zwijndrecht.

    Onder vermelding van naam leerling, lesdag en lestijd.

2. Contante betaling van € 100,00 op de 1e les.

3. Termijnbetaling:  1e les € 65,00 +  4e les  € 40,00